Викладання для інших спеціальностей

Враховуючи те, що науково-педагогічний персонал кафедри Біомедичних радіоелектронних апаратів та систем є визнаними фахівцями з електроніки та інформаційно-комп'ютерних технологій, вони залучаються до викладання різноманітних дисциплін з цих напрямів для інших спеціальностей, зокрема:

  • "Мікропроцесорна техніка" для напрямів підготовки "Машинобудування", "Автомобільний транспорт", "Інженерна механіка", "Інформаційні і мікропроцесорні системи на автомобільному транспорті" для напряму підготовки "Автомобільний транспорт". Ці дисципліни викладає доцент кафедри БРАС, к.т.н. Хоменко М.А., який має значний досвід розробки різноманітного радіоелектронного обладнання на базі останніх досягнень мікропроцесорної техніки. Він співпрацює з підприємством ТОВ "П'єзосенсор" та виконує розробки на їх замовлення.
  • "Основи електроніки" для напрямів підготовки "Електротехніка та електротехнології" та "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології". Старший викладач кафедри БРАС Савенко О.В. має більш ніж 20-річний досвід викладання схемотехніки та є постійним керівником студентів ЧНТУ, які приймають участь у міжнародному конкурсі з розробки електронного обладнання Analog Design Contest від Texas Instruments.
  • "Комп'ютерне моделювання" для напряму підготовки "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" викладає завідувач кафедри БРАС, к.т.н., доцент Велігорський О.А.. Він має значну кількість наукових публікацій з використання інформаційно-комп'ютерних технологій для моделювання електронних систем та є членом спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій К79.051.03 зі спеціальностей 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи та 05.13.06 – інформаційні технології.