Електронні пристрої та системи

Викладачі кафедри біомедичних радіоелектронних апаратів та систем також ведуть значну кількість дисциплін для бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом підготовки 6.050802 "Електронні пристрої та системи", який входить до галузі знань 0508 "Електроніка".