Біомедична електроніка

Радіоелектронні апарати - сучасна спеціальність, актуальна у всьому світі

Кафедра біомедичних радіоелектронних апаратів та систем є випускаючою для напряму підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати", який входить до галузі знань 0509 "Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок". Перший набір в ЧНТУ за цим напрямом було здійснено в 2013-14 навчальному році.

Спеціалізація "Біомедичні радіоелектроні апарати"

Родзинкою цього напряму в ЧНТУ є спеціалізція "Біомедичні радіоелектроні апарати", яка спрямована на здобуття теоретичних знань та практичних навичок з розробки та експлуатації сучасного радіоелектронного обладнання біомедичного спрямування. За інформацєю порталу 24/7 WallSt - The Best Paying Jobs of the Future - необхідність у спеціалістах з Biomedical Engineering з 2010 по 2020 рік зросте на 61.7%, і це буде найбільш щвидкий ріст у потребах фахівців за десятиріччя у Сполучених Штатах Америки. Доречи, середня заробітна плата таких спеціалістів за прогнозами складатиме $81,540 за рік (для порівняння середня зарплата по США складає $34,450). І це зрозуміло, так як найдорожче що є у людини - це його здоров'я. І саме сучасне біомедичне радіоелектронне обладнання дозволяє контролювати стан людини, а за необіхдності - і лікувати її.

Спеціалізація "Радіоелектроні апарати телекомунікацій"

Телекомунікації займають найбільшу нішу в секторі Інформаційних технологій, який є найбільшим в розвинених країнах. Перехід на нові технології, заміна застарілих провідних мереж та збільшення швидкості передачі даних призводять до збільшення потреб у фахівцях з телекомунікацій як в Україні, так і за кордоном (Industry employment and output projections to 2020). Студенти, які навчаються за напрямом "Радіоелектронні апарати" за даною спеціалізацією отримують поглиблені знання з експлуатації та розробки пристроїв для телекомунікаційних мереж. Значна увага також спрямована на вивчення організації та експлуатації телекомунікаційних мереж та сучасних безпровідних інтерфейсів. Тріада "Інформаційні технології-радіоелектроніка-біотехнології" Таким чином, напрям підготовки "Радіоелектронні апарати" поєднує в собі три складових: Інформаційні технології. Студенти опановують навички роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням, вчаться писати програми, проводити комп'ютерне моделювання та обробляти експериментально отримані дані. Окремо слід виділити актуальні навички з телекомунікацій, окрема, конфігурування комп'ютерних мереж та бездротових систем зв'язку. Радіоелектроніка. Дисципліни цього спрямування дають можливість студентові навчитись основам проектування аналогових та цифрових радіоелектронних пристроїв з використанням останніх досягнень мікропроцесорної техніки та сучасної елементної бази. Біотехнології. Опанувавши дисципліни цього напряму студенти знатимуть основи фізіології людини, біосигналів та електронних сенсорів для їх реєстрації, методи відображення біоінформації. Заняття з дисциплін медичного спрямування проводитимуться фахівцями-медиками, кандидатами медичних наук. Все це дозволить нашим студентам стати справжніми спеціалістами, здатним вирішувати задачі починаючи від експлуатації, і завершуючи розробкою складного радіоелектронного обладнання різноманітного спрямування.

Перспективи працевлаштування

Випускники кафедри зможуть працювати на підприємствах та в організаціях різних форм власності як в Україні, так і за кордоном. В Чернігівському регіоні на випускників напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» чекатимуть інженерні посади операторів провідного та мобільного зв'язку (ВАТ "Укртелеком", АТ "Київстар", ВАТ "МТС", ТОВ "АСТЕЛІТ" ), організації з розробки та експлуатації медичного обладнання (медичні заклади, ДКВП "Медтехніка", НВП "Метекол" та ін.), підприємства з розробки радіоелектронного обладнання НДІ Комп'ютерних технологій, НДІ "Квант-радіолокація", ТОВ "Зв'язокТехПостач", ПАТ "Тера"), ТОВ "П'єзосенсор". Фахівець за напрямом підготовки 6.050902 зможе працювати на посадах (у відповідності до класифікатору професій ДК 003:2010): фахівця з телекомунікаційної інженерії; радіоелектроніка; диспетчера або техніка електрозв'язку; техніка-конструктора або техніка-технолога (електроніка); техніка з експлуатації та ремонту устаткування; майстра з ремонту приладів і апаратури; оператора медичного устаткування; техніка-оператора електронного устаткування. Попит на спеціалістів з радіоелектронних апаратів в останні роки є постійно високим, враховуючи ріст ринку та широке розповсюдження медичного та телекомунікаційного обладнання.