Наша історія

Акредитація напряму підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати"

В лютому 2012 року в Чернігівському державному технологічному університеті (саме так тоді звався ЧНТУ) було вирішено відкрити нову, актуальну для промисловості регіону спеціальність - "Радіоелектронні апарати", зі спеціалізацією "Біомедичні радіоелектронні апарати". Вона відноситься до галузі знань "Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв"язок", і з усіх наявних на той момент в ЧДТУ спеціальностей найближчим до неї був напрям підготовки "Електронні пристрої та системи" (випускаюча кафедра промислової електроніки). Саме тому, було прийняте рішення розпочати підготовку акредитаційної справи фахівцями саме цієї кафедри. Роботи необхідно було виконати багато - підготувати та затвердити стандарт освіти, який включатиме освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ), освітньо-професійну програму (ОПП) та навчальний план, підготувати ліцензійну справу для відкриття нової спеціальності та подати її до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Найбільш активну участь в підготовці цих документів приймав заступник завідувача кафедри промислової електроніки Велігорський Олександр Анатолійович, який приступив до роботи після повернення зі стажування у Великобританському Гліндорському університеті. В найкоротші сторки ця робота була завершена, і вже на початку квітня ліцензійна справа була в Києві.

Згодом міністерство призначило ліцензійну комісію у складі доктора технічних наук, професора Смирнова Володимира Сергійовича з Державного університету телекомунікацій (м.Київ) та доктора технічних наук, професора Рябенького Володимира Михайловича з Національного університету кораблебудування (м. Миколаїв). Комісія відвідала ЧДТУ в квітні 2012 року, відзначила відповідність матеріальної бази та викладацького складу, що планувався для проведення занять за новою спеціальністю, та рекомендувала міністерству дозволити Чернігівському державному технологічному університету проводити освітню діяльність з підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" за напрямом підготовки "Радіоелектронні апарати". Міністерство підтримало висновок комісії і ліцензувало даний напрям в обсязі 30 осіб денної форми навчання.

Створення кафедри "Біомедичних радіоелектронних апаратів та систем"

Після ліцензування освітньої діяльності підготовкою навчальних дисциплін займались викладачі кафедри "Промислової електроніки", яка в той час була перейменована на кафедру "Промислової електроніки і радіоелектронних апаратів" (ПЕРА). Однак згодом, для більш продуктивної роботи зі створення нових дисциплін, було вирішено створити нову кафедру, яка буде випускаючою для нової спеціальності. Наказ про створення на базі кафедри ПЕРА кафедри біомедичних радіоелектронних апаратів та систем було підписано в кінці лютого 2013 року.

До складу кафедри увійшли наступні співробітники кафедри ПЕРА: к.т.н., доцент Велігорський О.А., який її очолив, к.т.н., доцент кафедри Хоменко М.А., ст. викл. Савенко О.В., к.т.н., асистент Гусев О.О. та викладач-стажист Косенко Р.А., який закінчив магістратуру за спеціальністю "Електронні систми" в січні 2013 року.

Перший набір студентів за напрямом "Радіоелектронні апарати"

Перший набір студентів за напрямом підготовки "Радіоелектронні апарати" відбувся у 2013-14 навчальному році. Всього було набрано 17 студентів, з них 15, які навчаються за кошти державного бюджету, і 2 - за кошти фізичних та юридичних осіб.

Першим куратором для групи за напрямом РА став досвідчений викладач Савенко Олександр Васильович, який, що цікаво, був також і куратором для першого набору за спеціальністю "Промислова електроніка" у 1989 році. Група успішно пройшла першу сесію, за результатами якої 5 студентів вибороли право отримувати стипендію, причому 1 зних - підвищену. Студенти цікавляться обраною спеціальністю, двоє з них вже виступали з доповіддю на науково-практичній конференції ЧНТУ для молодих викладачів, аспірантів та студентів.