В 2016-17 навчальному році проводиться ліцензування магістратури зі спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка". В цьому розділі розміщуються інформація щодо магістратури, зокрема, перелік дисциплін, література та інші матеріали.

 

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін для другого (магістерського) рівня галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»