Hackabot nano

Чому напрям підготовки Радіоелектронні апарати в ЧНТУ?

Абітурієнти обирають напрям підготовки 6.050902 "радіоелектронні апарати", випускаючою для якого є кафедра Біомедичних радіоелектронних апаратів ЧНТУ з наступних причин:

  • "Радіоелектронні апарати" - сучасна спеціальність, попит на яку в Україні та світі постійно зростає.
  • Частина дисциплін професійної та практичної підготовки читатиметься англійською мовою, що покращує перспективи працевлаштування випускників.
  • Досвідчені викладачі, 80% яких проходили стажування за кордоном, а 40% мають досвід викладання в закордонних університетах.
  • Кафедра БРАС має тісні наукові та навчальні зв"язки з закордонними університетами, що дає можливість студентам напряму підготовки "Радіоелектронні апарати" приймати участь в міжнародних грантових програмах обміну та частину навчання проводити за кордоном.
  • Після завершення навчання студенти можуть піти в аспірантуру та приймати участь в програмі "подвійна аспірантура" ЧНТУ - Талліннський технічний університет.
  • Цікаве практично-орієнтоване навчання вже з першого семестру.