Courses on English

Навчання зі спеціальності англійською - ваш ключ до успіху!

Більшість викладачів кафедри біомедичних радіоелектронних апаратів та систем знають англійську мову на рівні, достатньому для викладання на ній спецкурсів в університеті. Доцент кафедри БРАС Гусев О.О. має більше 30 наукових публікацій, опублікованих англійською мовою в міжнародних виданнях. В 2013 році він проводив спецкурс з розробки систем управління на програмованих логічних інтегральних схемах для пристроїв силової електроніки в Талліннському технічному університеті, в 2014 році він був запрошений як провідний науковець для пленарної лекції по силовій електроніці на міжнародному симпозіумі. Завідувач кафедри БРАС Велігорський О.А. разом з Гусевим О.О. в 2015 році англійською проводили сецкурс в Талліннському технічному університеті для аспірантів, на якому ділились власним досвідом з розробки друкованих плат з врахуванням електромагнітної сумісності. Доценти кафедри БРАС Іванець С.А. та Хоменко М.А., асистент Косенко Р.А. також мають досвід використання англійської мови в навчальних закладах за кордоном. Гарні знання англійської викладачами кафедри БРАС стали запорукою активних міжнародних зв'язків кафедри з навчальними та науковими центрами Естонії, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Португалії та інших країн.

Викладання дисциплін за напрямом "Радіоелектронні апарати" англійською.

Вже зараз викладачі кафедри БРАС використовують англійську мову під час навчання студентів за напрямом підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати". Частина завдань з підготовки до лабораторних робіт, словники термінів та визначень, програмне забезпечення - все англійською мовою! Це суттєво покращує шанси наших студентів знайти краще місце в житті, зокрема, відкриває можливості працювати за кордоном, або ж на підприємствах України, які належать міжнародним корпораціям, вступ та продовження навчання в магістратурі/докторантурі в європейських університетах, участь в програмах обміну за міжнародними та українськими грантовими програмами. Вивчайте англійську разом з нами - і це відкриє перед вами увесь світ!

Не міжнародній конференції виступає Гусев О.О.