PhD studies

Магістратура з Радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв'язку

Відкриття магістратури на кафедрі БРАС для студентів напрямку 6.050902 "Радіоелектронні апарати" планується відкрити у 2017 році, коли бакалаврську програму закінчить перший набір за даним напрямком в ЧНТУ - група РА-131.

Магістратура за спеціальністю 8.05080202 "Електронні системи"

Співробітники кафедри БРАС, зокрема завідувач кафедри Велігорський О.А., доцент Іванець С.А., доцент Гусев О.О. також залучаються до керівництва магістрантами за спеціальністю "Електронні системи". Студенти під їх керівництвом виконують теоретичні та прикладні наукові дослідження з електроніки, відновлювальної енергетики, вбудованих систем. Про високу якість підготовки магістрантів свідчать їх наукові публікації та доповіді на конференціях, а також рекомендації до вступу в аспірантуру.