PhD studies

Аспірантура на кафедрі БРАС - можливість долучитись до досліджень світового рівня!

Завідувач кафедри БРАС Велігорський О.А. керує аспірантами, які навчаються за науковою спеціальністю 05.09.12 "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії". Під його керівництвом аспіранти підвищують ефективність фотоелектричних систем за рахунок використання сонячних трекерів, перетворювачів напруги з покращеними характеристиками, оптимізації та створення нових алгоритмів управління.

Подвійна аспірантура

У вересні 2014 року між Чернігівським національним технологічним університетом та Талліннським технічним університетом було підписано договір про подвійну аспірантуру. У відповідності до договору, аспіранти ЧНТУ за спеціальністю "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії" можуть також проходити навчання в докторантурі в Естонії, працюючи над однією темою як в Чернігові, так і в Таллінні під подвійним керівництвом. Аспірант кафедри БРАС Косенко Роман Анатолійович працює за подвійною програмою з 2014-15 навчального року під керівництвом завідувача кафедри БРАС Велігорського О.А. в Чернігові, та під керівництвом керівника секції силової електроніки Талліннського технічного університету Віннікова Д. Подвійна аспірантура надає суттєво більші можливості для підготовки наукової роботи аспірантом, зокрема, Косенком Р.А. за підтримки естонських колег зібрано експериментальний зразок високоефективного перетворювача напруги для фотовольтаїчних систем, підготовлено низку наукових публікацій, що входять до науковометричних баз даних IEEExplore та Scopus, відвідано міжнародні наукові конференції за межами України.